Portfolio Advies Generator :

Concern Control adviseert in samenhang over de inrichting van onderling afhankelijke beleidsuitgangspunten, waardoor nadere duiding van de werkgroep financiering een steeds belangrijkere rol speelt. De IV-strategie is onlosmakelijk verbonden met de brede flexibilisering van scherp gedefinieerde strategische dashboards, waardoor de ambtelijke afstemming het VBO-overleg een gebalanceerde portfolio kan neerzetten.