Portfolio Advies Generator :

Het ministerie van OCW definieert het vertrekpunt voor scherpe kaderstelling voor geprioriteerde LCM-vervangingsvoorstellen, zodat het portoflio overleg met het Strategisch Portfolio Bureau steekhoudend moet zijn. Het OGO adviseert in samenhang over de noodzakelijke discussie over geprioriteerde prioriteitsstellingen, waarbij afstemming met de werkgroep Taakanalyse grote risico's inzichtelijk maakt.