Portfolio Advies Generator :

De definition-cycle moet een opstap bieden voor de inrichting van effectieve strategische dashboards, waardoor het kader voor het strategisch management voldoende draagvlak heeft. Directie Kennis en FEZ moet meerwaarde leveren bij de brede flexibilisering van onderling afhankelijke LCM-vervangingsvoorstellen, waarbij de feedback van het MT-DUO doorslaggevend is.