Portfolio Advies Generator :

Het afwegingskader van DUO dient scherp te focussen op de inrichting van onderbouwde portfolio keuzes, waarbij het belang van het MT-DUO een gebalanceerde portfolio kan neerzetten. De IV-strategie stuurt in samenhang op de doorgaande ontwikkeling van scherp afgewogen business waarden, waarbij het belang van het MT-DUO steekhoudend moet zijn.