Portfolio Advies Generator :

De Inspectie Der Rijksfinancien definieert het vertrekpunt voor de precieze doorvertaling van eenduidige LCM-vervangingsvoorstellen, waarbij afbakening met de werkgroep Schone Lei een steeds belangrijkere rol speelt. De Inspectie Der Rijksfinancien stuurt in samenhang op de terugkoppeling van breed afgestemde projecten portfolio's, waarbij het belang van de werkgroep Schone Lei voldoende draagvlak heeft.