Portfolio Advies Generator :

Het OGO schept voorwaarden voor de gedegen integratie van efficiente beleidsuitgangspunten, zodat het vooroverleg de eigenaarsondersteuning bepalend is. De IV-strategie heeft nauwe samenhang met de cruciale context van in elkaar grijpende meerjarige onderbouwingen, waarbij het belang van het strategisch management voorop staat.