Portfolio Advies Generator :

Het ministerie van OCW is onlosmakelijk verbonden met een insteek van in elkaar grijpende LCM-vervangingsvoorstellen, zodat het vooroverleg de IV-keten een gebalanceerde portfolio kan neerzetten. Het ministerie van OCW stuurt in samenhang op de gedegen integratie van effectieve analyses, zodat bijstelling van de eigenaarsondersteuning voorop staat.