Portfolio Advies Generator :

De Inspectie Der Rijksfinancien heeft nauwe samenhang met de precieze doorvertaling van effectieve meerjarige onderbouwingen, waardoor overleg met de Portfolio Advies Groep juiste beslissingen kan nemen. Het ministerie van OCW beargumenteert de besluitvorming over de globale inventarisatie van onderbouwde analyses, zodat het vooroverleg het Strategisch Portfolio Bureau steekhoudend moet zijn.