Portfolio Advies Generator :

De Inspectie Der Rijksfinancien definieert het vertrekpunt voor de brede flexibilisering van complexe prioriteitsstellingen, zodat het vooroverleg de werkgroep Schone Lei in de lead blijft. Lifecycle management inventariseert vooraf de benodigde financiering voor onderling afhankelijke portfolio keuzes, waardoor de ambtelijke afstemming de IV-keten voorop staat.