Architectuur Advies Generator :

De ICCIO schept voorwaarden voor de insteek van eenduidige inrichtingsprincipes waarbij input van het strategisch management grote efficiency voordelen biedt.