Architectuur Advies Generator :

De Frontoffice stelt eisen aan de doorvertaling van resultaatgerichte service georienteerde architecturen waarbij afstemming met de werkgroepen bepalend is.