Architectuur Advies Generator :

De CRD hangt nauw samen met de definitie van resultaatgerichte plateau planningen waarbij het kader voor het strategisch management wordt aangestuurd.