Architectuur Advies Generator :

Het bedrijfsproces is onlosmakelijk verbonden met de definitie van resultaatgerichte plateau planningen waarbij commitment van de werkgroepen grote efficiency voordelen biedt.