Architectuur Advies Generator :

De Nederlandse Overheid stelt eisen aan de flexibilisering van optimale beleidsuitgangspunten waarbij de feedback van de bop-teams leading is.