Architectuur Advies Generator :

De NORA moet een opstap bieden voor de implementatie van in elkaar grijpende prioriteitsstellingen waarbij commitment van de MA grote efficiency voordelen biedt.