Architectuur Advies Generator :

De NORA is onlosmakelijk verbonden met de inrichting van effectieve ketenfuncties waarbij de feedback van de BOP leidt tot vereenvoudiging van de infrastructuur.