Architectuur Advies Generator :

De Frontoffice is uitgangspunt bij de insteek van in elkaar grijpende architectuurprincipes waarbij het kader voor de werkgroepen een steeds belangrijkere rol speelt.