Architectuur Advies Generator :

Het inzicht van de architect stuurt scherp op de definitie van onderling afhankelijke plateau planningen waarbij afstemming met de regulier onderhoud voldoende draagvlak heeft.