Architectuur Advies Generator :

Het bedrijfsproces dient te faciliteren bij de integratie van in elkaar grijpende ketenfuncties waarbij input van de Architectuur Raad een steeds belangrijkere rol speelt.